Регионална среща на читалищната мрежа се проведе в Смолян

24 Март 2015, 974 прочита

По инициатива на РЕКИЦ „Читалища” в Областна администрация – Смолян, се проведе регионална среща на тема: „Развитие на читалищна мрежа област Смолян - 2015. Възможности, перспективи и добри практики”. В срещата се включиха над 40 представители на читалища и партньорски организации.
Форумът бе открит от зам.-областния управител Андриян Петров, който заяви, че желае да се поставят открито проблемите и съвместно да се търсят начини за решаването им. В тази връзка присъстващите на семинара поискаха съдействие от областният управител и неговия заместник, общините да преразгледат размера на таксите за битови отпадъци, за притежаваните и ползваните от тях имоти.
Участниците се запознаха с обобщена информация за състоянието на читалищната мрежа в областта, за постиженията, проблемите и очертаващите се тенденции. Обсъдиха се начините на финансиране и възможностите, които предоставят оперативните програми и други донорски организации. Представени бяха проекти, инициирани от РЕКИЦ „Читалища”. За две добри практики разказа кметът на село Давидково Севда Чолакова. С ентусиазъм, много доброволен труд и в сътрудничество с общината кметството е спечелило 10 хиляди лева, с които е изградена и оборудвана детска площадка в центъра на селото. Другият – по Програмата за развитие на селските райони, е на стойност 388 561лв., с които се предвижда цялостно обновяване на читалищната сградата. Цветанка Генчева от ДРЗ представи проект „Овластяване за достоен живот» - „Социално включване и овластяване на уязвими групи”, по който партньори са 10 читалища от община Смолян
Председателят на читалището в Гудевица Теодор Василев и Аделина Фисинска от МИКЦ – Смолян, запознаха присъстващите с изпълняван от тях младежки проект. Споделиха се много идеи и проектен опит. Участниците във форума декларираха готовност за бъдещи партньорства.
Ръководителят на РЕКИЦ „Читалища” Недялка Мачокова очерта приоритетите в планирането на цялостни интеграционни политики и свързаните с тях тематични кампании по месеци. Представи също темите на предстоящи семинари и форуми, по които ще се проведат съпътстващи онлайн обучения за повишаване квалификацията на работещите в читалищата.