Ученици от ПГИ „Карл Маркс заеха управленски постове в областна администрация - Смолян за един ден

25 Март 2015, 936 прочита

Областна администрация – Смолян се включи в националната инициатива „Мениджър за един ден“ на организацията „Джуниър Ачийвмънт – България“. Тя отвори вратите се за 10 ученика от ПГИ „Карл Маркс“, които избраха да преживеят един реален работен ден в държавната администрация.
Събитието бе официално открито от областния управител Недялко Славов. Той изрази подкрепата си към инициативата, защото така учениците имат възможност да се запознаят с работата, функциите и текущите задачи, които се изпълняват в държавната администрация. “Водейки нашата политика за прозрачност и отвореност, приемаме днешната инициатива и като възможност да направим администрацията по–достъпна, по-публична. Аз се надявам един ден сред вас да бъде и следващият областен управител. Традициите във вашето училище дават основание да мислим в тази посока.”, допълни още Славов. Той ги посъветва да бъдат любознателни, да използват по най-добрия начин това, че са тук днес, за да обогатят познанията си и да придобият нови практически умения.
На стола на областния управител седна Симона Пачелийска, зам-областни управители бяха Мирела Хаджиева и Лъчезар Тодоров. Гл. счетоводител беше Йоанна Кариева, а директор на дирекция АКРРДС беше Георги Братанов. Двамата началник отдели в админинстрацията бяха заместени от Джесика Дагигова и Андрей Стоянов. Ивана Читанова пое поста на експерт „Информационни технологии“, Диана Георгиева беше експерт „Регионално развитие“. Експерт „Връзки с обществеността“ стана Стефан Терзийски.
Зам.-областният управител за един ден Лъчезар Тодоров ръководи заседанието на комисията по жалби при областна администрация.
Свое мнение и препоръки за работата в държавна админинстрация младите мениджъри отразиха в попълнени анкети. По атрактивен начин те обобщиха впечатленията си от деня чрез снимки и текстове в изготвена от тях презентация, която показаха в края на деня пред администрацията. Всеобщо беше удовлетворението от деня - за учениците и за техните наставници.
При закриване на инициативата двамата зам.-областни управители Андриян Петров и Зарко Маринов раздадоха на младите ръководители сертификати за участие и постижения и подаръци.
Симона Пачелийска и останалите ученици, участващи в инициативата, изразиха удовлетворението си, че са имали възможност да проследят работата в държавната администрация.