Обектите от възобновяеми източници в област Смолян са 66

26 Март 2015, 1052 прочита

Общо 66 са обектите, които произвеждат ток от възобновяеми енергийни източници в област Смолян. От тях 28 са водноелектрически централи, 37 са слънчеви централи и една – на биомаса, съобщи инж. Петя Нешева от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), която беше на заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие в Областна администрация - Смолян. Работната среща бе открита и ръководена от зам.-областния управител Андриян Петров. Във форума освен представители агенцията взеха участие експерти от общините, занимаващи се с енергийна ефективност, държавни структури, представители на "Пловдивинвест" АД и заинтересовани страни.
Представителят на фирма „Пловдивинвест“ представи обстойна информация за обследването на енергийната ефективност на сгради, улично осветление и промишлени системи.
Жасмина Бошнакова, главен експерт в Областна администрация, съобщи, че предстои изготвяне на Областна програма за енергийна ефективност за новия период до 2020 год. Тя постави въпроса за спазване на сроковете от страна на общините, съобразно изпълнението на задълженията им по два закона – за енергийна ефективност и енергията от възобновяеми източници. До 31 март 2015 г. общините трябва да изпратят необходимата информация в областната администрация на Смолян и в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Зам.-областният управител Андриян Петров информира присъстващите, че досега в Смолянска област са сключени 28 договора по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.