Тестват сирените на 1 април

27 Март 2015, 938 прочита

На 1 април 2015 г. от 13 часа ще бъдат тествана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Припомняме, че тя се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и месец октомври в 13 часа чрез задействане на акустични сигнали.
Тренировката на 1 април 2015 г. от 13 часа се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностни лица за работа със системата и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства. Обръщаме се към гражданите с молба да запазят спокойствие по време на теста.
В тази връзка кметовете по места трябва да осигурят непрекъснато ел. захранване на обектите с монтирани системи в дните преди и по време на тренировката. Началникът на РИО на МОН да уведоми директорите на учебните заведения за предстоящия тест, за да не се допускат стресови ситуации сред училищата, както и да инструктира педагогическия състав за провеждане на обучението в подходяща форма.