Област Смолян е пилотна в туининг проект по Програма ФАР

22 Април 2008, 1979 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов ще участва в официална церемония послучай стартирането на туининг проекта по Програма ФАР на ЕС “Укрепване капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения” днес в Министерски съвет.
Област Смолян е пилотна заедно с областите Плевен, Велико Търново, Добрич и Стара Загора. Заедно с тях основни бенефициенти по проекта са Министерски съвет и пилотни институции като Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерствто на околната среда и водите, Министерството на образованието и науката, Министерство на икономиката и енергетиката и Държавната агенция за младежта и спорта.
Проектът е с продължителност 18 месеца и ще бъде реализиран в партньорство с Република Франция и Република Литва. Стойността му възлиза на 1 650 000 евро.
Целта на проекта е обмяна на опит между държави членки при разработването и изпълнението на политики. Дейностите ще се осъществяват в 4 основни направления: укрепване капацитета на администрацията на Министерски съвет; укрепване капацитета на областните администрации за наблюдение прилагането на национални политики на областно ниво; усъвършенстване на координацията между централната и териториалната администрация; обучение на държавни служители по въпросите на разработване, изпълнение и мониторинг на политики.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
22.04.2008 г.