Да се задълбочи обучението по техническите специалности, поискаха работодатели в Смолян

06 Април 2015, 831 прочита

Среща на тема “Висшето образование и потребностите на бизнеса в Смолянска област” по инициатива на областната администрация и филиала на Варненския свободен университет се състоя днес. Форумът имаше за цел да се обсъдят възможностите за партньорство между университета, местната власт и бизнеса, за да се скъси дистанцията между тях.
Презентация по темата представи проф. д. ик. н. Анна Недялкова – президент на ВСУ. Тя посочи предизвикателствата и проблемите, пред които са изправени висшите учебни заведения в региона – намаляване на броя на студентите, неефективната връзка с пазара на труда и липсата на кадри, от които има нужда бизнесът. Проф. Недялкова предложи да се създадат браншови настоятелства, които да се включат по-активно в обучението и оценката на студентите, завършващи Варненския свободен университет.
Представители на работодателите в Смолян от своя страна предложиха да се задълбочи обучението по техническите специалности, тъй като в региона има липса на кадри в областта на строителството, проектирането и машиностроенето, а така също и за използваните по тези специалности софтуерни продукти.
Собственикът на „Арексим – Инженеринг“ Кирил Асенов заяви, че е готов да си партнира с ВСУ “Черноризец Храбър” в подготовката и обучението на студенти в областта на машиностроенето.
Зам.- областният управител Зарко Маринов призова тези срещи да продължат в работен порядък, за да има резултати от тях. “Искам да заявя нашето желание и намерение да бъдем в услуга на висшето образование и работодателите, което да доведе до увеличаване на студените, за да може Смолян да продължи да се развива като университетски град“, каза още Маринов.