Областният управител ще участва в конференция за подпомагане подготовката на проекти по ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.»

22 Април 2008, 2109 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов ще участва в конференция за представяне на откритите процедури за набиране на проектни предложения по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.» утре в София.
През март и април Министерството на околната среда и водите обяви 3 процедури за набиране на проекти: техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.»; подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води; техническа помощ за подготовка на на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.».
Конференцията е продължение на инициативите на МОСВ за подпомагане подготовката на качествени и пълни проектни предложения.
Областният управител д-р Петър Фиданов участва в конференцията като член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” и представител на Южен централен район за планиране.
Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
22.04.2008 г.