Важни за областта проекти лансира пред президента областният управител Недялко Славов

08 Април 2015, 905 прочита

Важни за област Смолян проекти, които се радват на широка обществена подкрепа, лансира пред президента Росен Плевнелиев областният управител Недялко Славов. Вчера се проведе изнесено заседание на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура. Участниците в дискусията обсъдиха най-наболелите проблеми - влошаващи се демографски характеристики, безработица, липса на квалифицирана работна ръка, дисбаланси в икономическото и инфраструктурното развитие. Задълбочаването на вътрешнорегионалните различия и бързият темп на обезлюдяване налагат очертаване на спешни мерки, които във възможно най-кратък срок да дадат осезаеми резултати.
Областният управител подчерта, че областта ни е изцяло планинска територия, с тежки условия за живот и бизнес. Населението осезаемо и тенденциозно намалява. Тези негативни тенденции предполагат търсеното на решения за подобряването на икономическата активност. Той отбеляза, че в програмата на правителството са заложени политики, от които с особено значение е приоритет 13.1 – преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната, в това число Родопите. Правителството вече започва процедура по набиране на конкретни проекти, които да бъдат част от конкретна инвестиционна програма за Родопите и указания за това вече са получени от МРРБ.
Основен акцент Славов постави на инфраструктурата и поставената цел за по-лесен транспортен достъп по основната пътна артерия Пловдив-Смолян-Рудозем, изграждане на 4-лентов път Асеновград-Пловдив, проектиране на частична трета лента на пътя Асеновград-Смолян и поетапното му изграждане. „Бих искал да добавя, че всяка инвестиция в област като нашата, реализирана в пътна инфраструктура, има смисъл“, подчерта областният управител. Вторият приоритет за Смолян е отварянето на граничния пункт Рудозем-Ксанти. Въпреки ратифицираната и подписана спогодба между правителствата на Република България и Република Гърция през 1996 за отварянето на три нови гранично-пропускателни пункта, все още само нашият - при Елидже, на практика не е готов, за разлика от Маказа и Илинден, които също са предмет на цитираната спогодба. Разчетите от българска страна са такива, че АПИ ще изгради последната отсечка от Средногорци до Рудозем със средства от програмата „Гърция-България“ 2014-2020. С това българската страна окончателно ще изпълни ангажиментите си по граничния преход. Надявам се гръцката страна да направи необходимото за по-бързото отваряне на този ГКПП“, посочи Недялко Славов. Той поиска съдействие за проекта СТЦ „Перелик“.
„Това е сериозен частен инвестиционен проект, свързан със създаване на ски зони. Очертавам инвестиционни намерения, които са изключително щадящи природата, в тон с най-съвременните екологични изисквания, съвместен проект между местните предприемачи и община Смолян, който не успя да се реализира поради ограничителни текстове в българското законодателство. На практика това е проект с пълна готовност за реализация, разчитаме на него да раздвижи в положителна посока икономическото развитие на региона и община Смолян. Проектът е подкрепен от Областния съвет за развитие, приоритетен е за развитието на Южен централен район“, подчерта той. Друг потенциал за развитие по думите на Славов дават минералните и лечебни води в Златоград и Девин.
„Бих искал да изкажа задоволството си и да благодаря, че инициирахте този съвет тук в Смолян. Сигурен съм, че днешната дискусия ще се материализира в конкретни резултати с Ваша помощ и с помощта на правителството, което е с твърдото намерение за активна, последователна и устойчива регионална политика“, обърна се Славов към президента Росен Плевнелиев и присъстващите министри.

Ключови въпроси за област Смолян от изнесеното заседание на Президента Росен Плевнелиев