Зам.областният управител Митко Петагов участва в четвъртото издание на Международния икономически форум „Марица”

24 Април 2008, 2193 прочита

Зам.областният управител Митко Петагов участва в четвъртото издание на Международния икономически форум „Марица” , който се проведе на 22 и 23 април в Пловдив.
Темата на форума бе „Обединяване на ресурсите за развитие на регионите”. Целта е да се даде възможност на представителите на бизнеса, държавната и общинска администрации и неправителствените организации от Южна България, Северозападна Турция и Северна Гърция да обсъдят перспективите за развитие на този регион от Югоизточна Европа.
Част от основните дискутирани теми бяха: транспортна и логистична инфраструктура, развитие на пазара на недвижими имоти, програми на ЕС за развитие на селските райони, туризъм, екология, пазар на труда, местно самоуправление и регионално развитие, публично-частно партньорство, енергетика и нови енергийни проекти.
Зам.областният управител Митко Петагов представи презентация на тема „Визията за развитие на област Смолян до
2015 г.” .
Организатори на срещата бяха Община Пловдив, Български икономически форум и Сдружение за Пловдив.
Участваха представители на бизнеса, администрациите и неправителствени организации от трите съседни държави.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
24.04.2008 г.