За имотни спорове от влошени роднински връзки се жалваха в Доспат

23 Април 2015, 900 прочита

За лични проблеми и имотни спорове, възникнали вследствие на влошени роднински връзки, се оплакваха предимно в Доспат по време на приемна, организирана от областния управител Недялко Славов и заместника му Зарко Маринов.
Председателят на общинския спортен клуб по тенис на маса “Деспот Слав” поиска съдействие от областния управител за финансиране дейността на клуба. Представителите на синдикална организация в ОУ “Христо Ботев” поискаха съдействие от представителите на държавната власт, тъй като през последните пет месеца не са получавали трудовите си възнаграждения.
Кметът на село Бръщен поиска помощ за по-бързото отстраняване на последствията от активизирало се свлачище, което затваря селскостопански път, водещ до няколко имота от около 200 декара, резервоара за питейна вода на селото и клетки на два мобилни оператора.
Велико Мутков - кмет на село Любча, изрази тревогата си по отношение на главния път Доспат – Гоце Делчев и участък от около 4 - 5 км, който се нуждае от ремонт.
В изнесената приемна на Славов и Маринов участваха и експерти от областната администрация – началникът на отдел “Координация и административен контрол, и регионално развитие” Стефка Гарова, началникът на отдел “Устройство на територията и държавна собственост” инж. Емил Миланов и юрисконсултът Таня Василева.