Предстоящи събития за периода 27-01 май

27 April 2015, 1372 read(s)

Вторник, 28 април 2015 г.
13:30 часа В зала 201 ще бъде проведено заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата - област Смолян.
Сряда, 29 април 2015 г.
13:00 часа Ще бъде проведено Редовно общо събрание на Асоциация по Вик – Смолян