Зам.-областният управител и експерти от Областна администрация Смолян проведоха среща с представител на ЕВН в областта на енергийната ефективност

28 Април 2015, 1103 прочита

На 23.04.2015 г. в Областна администрация Смолян се проведе среща с представител на отдел Продажби в ЕВН Пловдив и главните експерти Жасмина Бошнакова и Венцислав Хъмчев. На срещата бяха представени услугите, които дружеството предлага, както и възможностите за сътрудничество в областта на енергийната ефективност.
Работната среща се водеше от зам.-областния управител Андриян Петров. Г-н Атанасов от ЕВН Пловдив запозна участниците в срещата с услугите на дружеството, като сподели, че дружеството може да изготви Енергийни доклади за сградите, които включват отчет и анализ на потреблението на годишна база или по месеци за избран период от 12 месеца. Бяха обсъдени задълженията по двата Закона - Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. Експертът от дружеството се ангажира да се включат представители от ЕВН в изготвянето на Областната програма за енергийна ефективност за новия период до 2020 год. Другото ново, което предложи служителят от ЕВН беше излизането на свободния пазар на ел.енергия. Процедурата е по ЗОП. Присъстващите се обединиха около идеята да се проведе среща с областните управители от Южен централен район за възможностите, които предлага дружеството и след това, информацията да бъде обсъдена и предоставена на кметовете и бизнеса в област Смолян.