Областният съвет за развитие разгледа ключови проекти за област Смолян в противодействие на икономическата изостаналост

14 Май 2015, 978 прочита

На заседание на Областния съвет за развитие, председателствано от областния управител Недялко Славов, бяха разгледани и обсъдени ключови проекти в Смолянска област, с които ще се кандидатства за целево финансиране.
Целта е постигане на оптимален резултат за областта и подобряването на жизнения статус на нейните жители. На форума присъстваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Аспарухов, кметове на общини, представители на общински съвети, синдикати, работодателски организации.
Целенасочената инвестиционна програма се разработва в изпълнение на програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. и по-конкретно приоритет 13.1 „Преодоляване на икономическата изостаналост на отделните райони в страната – Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони“.
В хода на заседанието бяха разгледани предложенията на 10-те общини за инвестиционни проекти. Всеки от кметовете аргументира предложенията си. Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов даде разяснение относно програмата – приоритети, мерки и предстоящи дейности. “С провеждането на този Областен съвет за развитие в Смолян се изпълняват указанията на МРРБ за разглеждане на конкретни предложения на общините за преодоляване на регионалните различия”, посочи зам.- министърът. Той подчерта, че всички подадени проекти в Смолян ще бъдат приети и разгледани в министерството, а също и че Областният съвет за развитие ще трябва да одобри всички последващи етапи по процедурата.
От своя страна областният управител Недялко Славов предложи проекти с очаквано значимо регионално въздействие, които бяха подкрепени от членовете на съвета. Това са: Път и площадка за ГКПП „Елидже”; частична трета лента на път ІІ-86 Асеновград – Смолян; СТЦ „Перелик”; регионален воден проект – интегриран за няколко общини от областта; разширение и рехабилитация на основна пътна артерия Сандански - Гоце Делчев – Доспат – Смолян – Ардино – Кърджали като връзка с АМ „Марица”; предпроектни проучвания и изследване потенциала на минералните извори на територията на областта; проучване и анализ на потенциала в областта за развитие на биологичното животновъдство и биоземеделие .
Предложенията на общините и Областна администрация-Смолян са повече от 100 на брой с областно, регионално и общинско значение, които бяха приети от съвета. Те ще бъдат внесени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответствие с процедурата по правителствената програма. Очаква се инвестиционната програма да стартира през 2016 г.