Предстоящи събития за периода 08-12 юни

08 June 2015, 1350 read(s)

Сряда, 10 юни 2015 г.
19:00 часа Благотворителен концерт под мотото “Изкуството в подкрепа на живота” в атриума на Областна администрация – Смолян. Концертът е под егидата на областния управител Недялко Славов и се организира от фондация “Искам бебе” и общински фонд “Ин витро”.
Участие на областния управител Недялко Славов в качеството му на представител на Южен централен район в Комитет за наблюдение на оперативна програма “Околна среда” 2014-2020г.
Четвъртък , 11 юни 2015 г.
Посещение на представители на съвместния технически секретариат на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2014 г. във връзка с изпълнението на проекта с акроним GIMMIE SHELTER
Петък, 12 юни 2015 г.
11:00 часа Заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие