Предстоящи събития за периода 15-18 юни

15 June 2015, 1255 read(s)

Понеделник, 15 юни 2015 г.
11:00 часа Кръгла маса на тема “ Актуални възможности за кандидатстване и финансиране пр
през новия програмен период в областта на социалните услуги и сферата на заетостта”. В нея
ще участва зам.-министър председателят и министърът на труда и социалната политика Ивайло
Калфин.
13:00 ч. Пресконференция
14:30 – 16:00 Среща с регионалните структури на министерството от областта вкл. На Агенция
по заетостта, Агенция за социално подпомагане и Главна дирекция по труда.
16:00 – 16:30ч Среща с миньорите
17:00 ч. Откриване на изложба ”Закрила на децата в България – началото”
Вторник, 16 юни 2015 г.
9:30 часа Под патронажа на областния управител ще се състои Научно – практическа конференция за съвременното управление на горите “Отговорното управление – гарант за съхраняване на българските гори”
10:00 часа Среща на областния управител Недялко Славов с търговския аташе на Турция Баръш Йеничари

Четвъртък 18 юни 2015 г.

10:00 ч. Работна среща с участието на зам.-министърът на транспорта, информационните технологии Валери Борисов и представителите на пет общини във връзка развитие на високоскоростен широколентов достъп до интернет

Празник на обединения град Смолян

13:00 часа Участие на областния управител Недялко Славов в заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район

Петък, 19 юни 2015 г.
11:00 ч.Национален фолклорен фестивал на хората с увреждания