Министър Калфин в Смолян: Работим върху стимули за активност на хората над 54 години

15 Юни 2015, 1027 прочита

Демографската ситуация в страната, както и предложеният пакет промени в пенсионната система, ни задължава да разработим, както ефективни мерки за стимулиране на заетостта на младите, така и на хората в предпенсионна възраст. В момента работим именно върху предложения за стимулиране на активността на хората над 54 години. Отворени сме да развиваме и допълнителни регионални мерки, които да стимулират и създават икономика на места, където такава няма и пример за това е въвеждането на еднодневните трудови договори, които вече са факт. Темата за заетостта е от особена важност в регион Смолян, затова и съм отворен заедно с кметовете в областта да разработим програми, насочени към спецификите и нуждите на региона“. Това каза министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин в Смолян по време на кръглата маса в която той участва по покана на областния управител Недялко Славов, посветена на възможностите за реализиране на политиките и проектите на министерството по места. Славов посочи, че моментът на форума е особено подходящ, тъй като свършва единият финансов период и започва следващият. „Да покажем какво сме свършили, какво не сме успели да свършим. Да покажем специфичните особености на нашия регион в областта на социалната политика“, допълни областният управител

Пред кметовете министърът представи приоритетите на министерството в сферата на заетостта, като акцентира върху необходимостта от разработване на регионални проекти, насочени към стимулиране и на неактивните младежи, които нито учат, нито работят. Той подчерта нуждата от своевременно адаптиране на съществуващото предлагане на труд към изискванията на пазара, така че да бъде преодоляно разминаването между търсене и предлагане. „Държавата, чрез възможностите на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, дава възможност на всеки млад човек или да учи, или да работи. От всички нас зависи да направим програмите атрактивни, както за младежите, така и за работодателите, така че да намалим нивата на нереализираните млади хора“, категоричен беше Калфин.

Министърът подчерта необходимостта от активна и прозрачна политика при разпределението на средствата, насочени към заетост.