Съвременното управление на горите обсъждаха днес в Смолян

16 Юни 2015, 872 прочита

Под патронажа на областния управител Недялко Славов днес в Смолян се проведе научно-практическа конференция на тема “За съвременно управление на горите” под мотото “Отговорно управление - гарант за съхраняване на българските гори”. Негови организатори са фирмите “Дедал - ОС“ ООД и ”Непкон България“ ЕООД.
Славов приветства участниците и сподели, че с удоволствие е приел това събитие да мине под неговия патронаж, защото няма по-подходящо място в България, където то да намери своя сериозен отзвук сред местната общественост. “Радвам се, че на днешната конференция ще могат да се обсъдят и споделят най-добрите лесовъдски практики. Подчертавам практическата насоченост на днешния форум, като една от основните теми е свързана със сертификацията - процес, който предизвиква сериозен интерес. Съхраняването на горите е нашият основен ангажимент към следващите поколения”, допълни областният управител.
Целта на конференцията е да се представят нормативните изисквания и насоки за развитие на горския сектор, да се постигне научен и експертен обмен за отговорно управление на горските ресурси, да се обсъдят предизвикателствата за опазването на горите при прилагането на горската сертификация. Високо квалифицирани лектори представиха европейски регламенти, национални изисквания и тенденции в доброто управление на горите, лесовъдски практики за стопанисване, горска сертификация и др.
В дискусията участваха експерти от държавни институции, общински и частни организации, отговорни за стопанисването, управлението, ползването и опазването на горите, представители на научните среди, дърводобивни и дървообработващи организации