За два месеца и половина над 200 репресирани лица от Смолянска област са подали искания за обезщетения

20 Май 2008, 2101 прочита

От 7 март т.г. до сега над 200 души от цялата област са подали в деловодството на Областна администрация искания за изплащане на еднократно обезщетение като репресирани. Исканията са във връзка с изменението на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресерани лица, публикувано в Държавен вестник, бр.26 от 07.03.2008 г. Съгласно изменението правоимащите могат да получат обезщетение в пълен размер за всяка репресия в периода от 12.09.1944 г. до 10.11.1989 г., изтърпяна заради техния произход, политически убеждения и религиозни вярвания. Преди направеното изменение законът даде право репресираните лица да получат еднократно обещетение. Обезщетението, което един репресиран е взел преди 7 март обаче, ще бъде приспаднато от това, което ще получи след тази дата. Размерът и редът на изплащане са определени с наредба на Министерски съвет. Исканията за обезещетение могат да се подават в 3-годишен срок след изменението на закона.

Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
20.05.2008 г.