Предстоящи събития за периода 29 юни-03 юли

29 June 2015, 1234 read(s)

Понеделник, 29 юни 2015 г.
13:00 часа Обучение по проект ”Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите
социални групи по програма Европейско териториално сътрудничество “ Гърция – България”
2007 - 2013“
Вторник, 30 юни 2015 г.
Обучение по проект ”Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите
Социални групи по програма Европейско териториално сътрудничество “ Гърция – България”
2007 - 2013“
Сряда, 01 юли 2015 г.
13:30 Ще се проведе пресконференция с участието на зам.-областния управител на район Източна Македония и Тракия ще бъде обсъден проекта “Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите социални групи по програма Европейско териториално сътрудничество “Гърция - България” 2007 – 2013“