„Спасен” социален проект ще помага на скитащи деца и самотни възрастни хора

01 Юли 2015, 1062 прочита

Реализираните и предстоящите дейности по проект “Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите социални групи” бяха представени днес на пресконференция в областната администрация - Смолян. Проектът е с акроним GIMMIE SHELTER и се финансира по Оперативна програма “Европейско териториално сътрудничество “Гърция - България” 2007-2013”. Значимият за двете уязвими групи проект беше представен от областният управител Недялко Славов и заместникът му Андриан Петров, който е ръководител на проекта. От страна на гръцките партньори участваха зам.-областният управител на регион Източна Македония и Тракия Христос Георгитсопулос и Кириаки Алатза – вицепрезидент на „Стириакси“ и съветник в регион Източна Македония и Тракия.
Славов посочи, че проектът е бил забавян по различни причини и след продължителни разговори, през януари т.г. е получено разрешение за изпълнение на дейностите по него. Положени са много труд и усилия, за да се преодолее забавянето му. Голяма част от дейностите по проекта са вече са изпълнени. Той е в областта на социалната политика и е насочен към уязвимите социални групи. Първата група касае самотни възрастни хора от отдалечените населени места на областта, които се нуждаят от редица социални дейности и помощ. Във втората група са включени изоставени деца, които имат нужда да бъдат социализирани, обясни областният управител на Смолян. Той каза, че е оборудван Дневен център за тези дейности, обучен е екип от специалисти – медицински лица, доброволци, психолози , социални работници и др., а от следващата седмица центърът вече ще започне реално да функционира. Проектът ще се изпълнява около четири месеца, но е възможно да бъде продължен по програма от новия програмен период, която касае социалната сфера. Това е договорено и с партньорите от Гърция, защото като общество сме задължени да отговаряме на социалните потребности на жителите от двете страни на границата, посочи областният управител.
Христос Георгитсопулос благодари на Славов и екипа на проекта за бързото преодоляване на пречките по забавянето му. Той изрази мнение, че проектът ще бъде продължен в рамките на новия програмен период и че съвместно с нашата областна администрация ще се работи и по нови проекти. Целта е да се повишава жизненото равнище на населението от България и Гърция, посочи Георгитсопулос и даде висока оценка на съвместното сътрудничество между двата региона.
Проектът беше пред провал, заради това, че от българска страна беше отказано мостово финансиране. Благодарение на областния управител и неговата настоятелност, сегашното правителство осигури това мостово финансиране, с което ние успяхме да спасим този проект от провал, коментира и зам.-областният управител Андриан Петров. На техническата конференция е бил отчетен значителен напредък по проекта, независимо от закъснението му. Приключено е с възлагането на абсолютно всички дейности по него. Извършени са необходимите строителни дейности за привеждане в нормален вид на помещенията, които областна администрация е предоставила за изграждането на Дневния център. Той се намира в местността Смолянските езера, обясни Петров. Проведено е в Смолян обучение на специалисти в сферата на социалните услуги от гръцка и българска страна. Предстои и второ обучение в Златоград. То е за доброволци, защото те ще бъдат основната група, която ще продължи да работи след финализирането на основните дейности.
Областна администрация ще получи два автомобила, които ще бъдат на разположение на екипа на проекта. С единия ще се достига до всяка една от най-далечните точки на Смолянска област и ще се направи контакт с хора от третата възраст в неравностойно положение. Ще им бъдат доставяни лекарства, храна и др. неща от първа необходимост.
Друга дейност, заложена в проекта, е да бъдат обхванати просещите и скитащите деца. Икономическата миграция създава предпоставки родителите да напускат страната ни, а и възрастните хора не могат да имат постоянно наблюдение върху децата. От социалните служби е предоставен списък с 35 деца, които попадат в тази категория и 100 възрастни, които се нуждаят от подкрепа, обяви още Петров.