Областният управител участва в среща за изграждането на ГКПП „Елидже“

10 Юли 2015, 989 прочита

По покана на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, областният управител Недялко Славов обсъди с представители на МРРБ, МВР,МВНР, Агенция “Пътна инфраструктура”, Агенция “Митници”изграждането на граничен контролно-пропускателен пункт на вр. Елидже.
На форума бяха разисквани въпроси за подготовката, кандидатстването, изграждането и отварянето на ГКПП Елидже - Рудозем – Ксанти. Предвижда се възложител на процедурите за изграждане на пункта да бъде областният управител на Смолян, като между областната администрация и АПИ ще се сключи партньорско споразумение.
Дейностите ще се финансират от програмата за транс-гранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г., която е в своя последен етап на преговори с Европейската комисия и предстои нейното скорошно одобрение.
Предвижда се тя да стартира с изпълнението на предварително определените в процеса на програмиране стратегически проекти. В процеса на програмиране в рамките на Приоритетна ос 3 „По-добре свързан трансграничен район“ с общ бюджет 38.2 млн. евро са определени като приоритетни за двете държави следните пътни отсечки: Реконструкция на Път II-86 Средногорци – Рудозем с обща дължина 7.5 км и обходен път на Рудозем, 2.5 км. Същите допринасят за развитие на направлението Рудозем – границата във връзка с предвиденото по Програмата отваряне на новия граничен преход Рудозем – Ксанти, в т.ч. прилежаща инфраструктура и сграден фонд; Изграждане на пътна отсечка Димарио (Гърция) – границата с България с обща дължина 8.5 км като част от вертикална ос Ксанти – границата и предвид отваряне на посочения по-горе нов граничен преход Рудозем – Ксанти; Реконструкция на Път II-59 Момчилград – Ивайловград с обща дължина 26 км, допринасящ за осигуряване на връзката между Транспортен коридор 9 и граничния преход при Ивайловград.
Следващата координационна среща на институциите ще бъде насрочена до края на месец юли.