Областна администрация-Смолян получи отличия за добро партньорство и прозрачност

15 Юли 2015, 1117 прочита

На 13 юли 2015 г. в хотел „Рамада”, София се състоя тържествената церемония по награждаване на победителите в годишния национален конкурс на „Фондация за прозрачни регламенти” за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации. Областна администрация - Смолян бе отличена с 2 грамоти - за Първи подгласник в категория „Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структури на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” за 2014 г. и Специална грамота за устойчиво добро управление в партньорство с гражданското общество от 2008 до 2015 година.
При получаването на грамотите инж. Радка Тунева-Янчевска, гл. експерт „Регионално развитие” заяви: „Приемам наградите като признание за положения труд и стимул за постигане на още по-големи признания. Вече седма година получаваме награди в този конкурс, което е голямо удовлетворение за всички ни. Това е показател, че нашата администрация работи добре и постига устойчиви резултати.”
По повод отличията областният управител Недялко Славов сподели: „Особено ценно е признанието за устойчиво добро партньорство за периода 2008-2015 г. Заслугата е на всички областни управители оттогава, както и на екипа от областна администрация, за който диалога с гражданското общество е нещо важно, необходимо и част от ежедневието! Поздравления за всички!”
Наградена е добрата практика „Провеждане на Професионална психодиагностика”, която е част от проекта “Знаеща и можеща администрация-залог за успехи”, по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана ЕС чрез Европейския Социален Фонд. В изпълнение на дейностите е включeна цялата админинстрация. Реализираната практика е иновационна и постигнатите резултати са изцяло положителни.