В Смолян представиха Иновационната стратегия за интелигентна специализация и възможностите за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност”

17 Юли 2015, 1041 прочита

Днес 17 юли 2015 г. в хотел „Кипарис алфа“ в гр. Смолян се проведе работен семинар на тема „Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020 - възможности за участие на местно ниво“. Семинарът се организира в рамките на проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите", който се изпълнява в партньорство с организации от България и Гърция, с финансовата помощ на ЕТС „Гърция – България“ 2007 - 2013. Събитието е част от серия семинари, които се провеждат в трансграничния район, като целта е представянето на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която съгласно изискванията на Европейската комисия е задължително условие за усвояването на средствата по първите приоритети на Оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност” и “Наука и образование за интелигентен растеж” през периода 2014 - 2020 г. На семинара бяха представени и възможностите за финансиране на иновациите по Рамкова програма Хоризонт ‘2020. Първата покана по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020 – „Подобряване на производствения капацитет в МСП” е вече отворена, процедурата е с три крайни срока за кандидатстване. Първият бе до 08 юли 2015 за нискотехнологични промишлени производства, вторият е до 08.09.2015 г., касаещ високотехнологични промишлени производства, а третият - за интензивни на знание услуги е до 09 ноември 2015 г.
От страна на Областна администрация - Смолян, участваха Ваклин Топов и Момчил Караиванов - директори на дирекции и главните експерти Жасмина Бошнакова и Елица Чавдарова.