Запазва се тенденцията на спад на процента безработица през първото полугодие на 2015 година за област Смолян.

21 Юли 2015, 933 прочита

По данни на Агенция по заетостта продължава тенденцията за намаляване на процента безработица през първото шестмесечие на 2015 година. Към началото на месец юли област Смолян е на четвърто място в страната по низходящ ред, като данните за нас показват 16,9 % след областите Видин, Монтана и Враца, съобщи зам.-областният управител Андриян Петров.
Според представителни наблюдения на заетостта и безработицата, броят на икономически активното население в област Смолян към настоящия момент е 58 440 лица, а общият брой на регистрираните безработни е 9 895 души. Традиционно най-високо е равнището на безработица в общините Неделино, Баните, Мадан и Девин, движейки се между 22,3% и 27,3%. Запазена е характерната за общинския център -Смолян тенденция за сравнително нисък процент безработица, от порядъка на 10,9 %.
От месец юли областна администрация Смолян, със съдействието на всички общински администрации осигурява заетост на 316 лица по проект „Подкрепа за заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Всички обхванати от програмата безработни лица са разпределени на квотен принцип по общини. Предвидената заетост е разчетена за четири месеца в сферата на общополезни аварийни дейности и поддръжка.