Европейско финансиране на проект на Областна админинстрация-Смолян за превенция от свачища

17 Февруари 2015, 974 прочита

Проект със заглавие “Модел за оценка на риска от свлачища и за превенция и намаляване на последиците от бедствия”, акроним LANDSLIDE бе финансиран по Европейска програма „Финансов механизъм за гражданска защита”, Приоритет: “Дейности по управление на практиките за управление на риска”.
Областна админинстрация-Смолян е пълноправен партньор заедно с БАН-Институт за информационни и комуникационни технологии, Провинция Анкона, Италия, Астрономическа обсерватория-Атина, Гърция и област Белско Бяла, Полша. Водеща организация по проекта е Университет Камерино, Италия.
Темата за превенцията от свлачищата е много актуална за Европа, за България, и особено за област Смолян. Инж. Радка Тунева-Янчевска участва в проведената първа работна среща на партньорите по проекта в Анкона, Италия през месец февруари.
Общата цел на този проект е да се разработи и приложи иновативен модел и софтуер за оценка на риска от свлачища, който да е в състояние да осигури на Европейските служби за гражданска защита динамична информация за по-добра оценка на риска и съответно подобряване планирането на мерките за превенция, чрез насърчаване на култура на превенция сред съответните заинтересовани страни и физически лица. Територията на област Смолян е избрана за тестова зона по проекта.
Проектът е двугодишен и продължава до края на месец декември 2016 г.