4514 кубика дърва са отпуснати на доброволците, помагали по време на бедствието през март т. г.

11 Август 2015, 963 прочита

4514 кубика дърва е предоставило Южноцентралното държавно предприятие на 880 доброволци от Смолянска област, които помогнаха на бедстващите през март т. г., съобщи зам.-областният управител Зарко Маринов. Вчера в Областната администрация се проведе работна среща с директорите на горските стопанства в Смолян, Златоград, Славейно и Смилян, чиито територии бяха засегнати най-много по време на снежното бедствие, повалило повече от 320 хиляди кубика. В срещата участваха зам.- директорът на на ЮЦДП – Смолян инж. Елин Лилов и зам.-директорът на РДГ – Смолян инж. Сашка Иванова.
Списъците на доброволците, на които Управителният съвет на ЮЦДП е одобрил добив на дърва за огрев без да заплащат утвърдената цена на корен, са изпратени в горските стопанства, информира инж. Лилов. Най-много те са в Държавно горско стопанство – Златоград, което включва териториите на общините Златогард, Мадан и Неделино – 2355 куб. м. Издадените позволителни за сеч от тези общини обаче са за едва 52 кубика. По-инициативни са доброволците в община Рудозем и района на с. Смилян. От одобрените 1308 куб. м. на ДГС – Смилян, издадените позволителни за сеч са за 1100 куб., а от 664-те кубика за добив в ДГС – Смолян, все още няма нито едно позволително за сеч. Списъкът с доброволците, както и предоставеното им количество за добив според положените часове труд, е изпратен до медиите и е публикуван на сайта на Областна администрация, съобщи още Маринов.
На срещата стана ясно и, че всички горски райони вече са проходими за противопожарна техника. Към 5 август падналата снеголомна дървесина в четирите горски стопанства е повече от 320 хиляди куб. м. Вече е инвентаризирана 210 хил. куб. м. Стопанствата имат сключени договори със 164 фирми за добиване на 151 хиляди кубика паднала дървесина. Вече са добити близо 40 хиляди кубика.

Изтегли 0_spisak_1.pdf