Областният управител Недялко Славов се срещна с директора на Националната Астрономическа Обсерватория (НАО) „Рожен” Никола Петров

01 Септември 2015, 882 прочита

Целта на областният управител беше да се запознае с реалното финансово и материално състояние на Обсерваторията, за да съдейства пред държавните институции, от които зависи разрешаването на съществуващите проблеми и запазването на НАО „Рожен”. Г-н Славов проведе разговор с директора на Националната Астрономическа Обсерватория (НАО) „Рожен”, в който засегнаха теми, свързани с бюджета и разходите, необходими за издръжката и функционирането на обекта.
Според Никола Петров, хроничният недостиг за 2015г. включва средства, необходими за заплащане на част от електроенергията (63 хил.лв.), ремонт на куполите на телескопите (54 хил.лв), закупуване на генератор за ток при аварийни ситуации (67 хил.лв.), неотложни ремонти по сградите (53 хил.лв.), ремонт на електрически инсталации (27 хил.лв.), включващ заземявания, защита против мълнии, подмяна на остарели ел.табла.
Разходите за електроенергия се оказват едно от основните пера, които изразходват бюджета на Обсерваторията, като основният консуматор е базата за настаняване. „Най-големият проблем е тази сграда, тя е ламята”, отбеляза Никола Петров . Причината е, че сградите не са санирани, а електроуредите са стари с висок разход на енергия. „Сметките за ток през отоплителният сезон достигат, понякога дори надхвърлят, 25 хил. лв.на месец”, сподели директора на НАО „Рожен”. Той каза също така, че Обсерваторията има условия целогодишно да се развива научна дейност, да я посещават български и чуждестранни студенти, както и туристи, но условията в базата за настаняване не позволяват това.
Областният управител се запозна детайлно с амортизираната база за настаняване, както и със състоянието на отделните помещения за извършване на наблюдения и научна дейност.
На тръгване областният управител Недялко Славов увери Никола Петров: „Аз ще подам докладна и ще съдействам за осигуряване на финансиране за запазване на нормалната дейност на Национална Астрономическа Обсерватория „Рожен”. Ще предложа да бъде сключен договор по ПУДООС за осигуряване на финансиране и се надявам в най-кратък срок да бъдат осигурени средства, защото това е обект, както с регионално, така и с национално значение!”

Изтегли СНИМКИ