Предстоящи събития за периода 07 – 11 септември

07 September 2015, 1154 read(s)

Понеделник, 07 септември 2015г.
Областният управител Недялко Славов ще присъства на среща между заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и областните управители във връзка с предстоящите избори на 25 октомври 2015г.
От 11:00 часа, в сградата на областна администрация Смолян ще се проведе среща с директорите на ЮЦДП, РДГ и горските стопанства в Смолян, Златоград, Смилян и Славейно във връзка с разчистването на падналата дървесина следствие на бедствието през март тази година.
Четвъртък, 10 септември 2015г.
От 10:00 часа, в зала 201 на Областна администрация Смолян, ще се проведе работна среща за безопасността на движението по пътищата във връзка с откриването на предстоящата нова учебна година.
От 13:00 часа, в сградата на Областна администрация Смолян ще се проведе извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК–Смолян, като дневният ред е свързан с вземане на решение за сключване на договор с „ВиК”ЕООД – Смолян за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услугите.