Областният управител поиска от ЮЦДП да намали цената за дърва от пострадалата дървесина

08 Септември 2015, 852 прочита

„Да бъде намалена цената на падналата иглолистна дървесина за физически лица”, поиска от името на областния управител Недялко Славов, заместник-областният управител Зарко Маринов на провелата се среща във връзка с разчистването на падналата дървесина следствие на бедствието през март тази година. Срещата беше ръководена от Маринов и в нея участваха заместник-директорът на Южноцентрално държавно предприятие - гр.Смолян (ЮЦДП – Смолян) Елин Лилов, директорът на Регионална дирекция по горите – Смолян (РДГ – Смолян) инж. Венцислав Фурлански, директорът на ДГС– Смолян инж. Румен Комитов, директорът на ДГС–Златоград инж.Съби Димитров, и заместник-директорите на ДГС–Смилян - инж.Димитър Кьосев и на ДГС–Славейно - инж.Михаил Илиев .
Горските стопанства от най-засегнатите райони в областта подадоха актуална информация за количествата на инвентаризираната и реализираната дървесина от извършената санитарна сеч. От докладите на държавните горски стопанства в област Смолян става ясно, че въпреки усилената работа до момента, голяма част от снеголомната и снеговалната дървесина следствие на бедствията от началото на 2015 година ще остане неусвоена. Поради липса на интерес от страна на фирмите, броят на сключените договори до началото на септември в ДГС–Смолян e едва 17, докато в ДГС–Златоград те са 75, в ДГС–Смилян - 74, а в ДГС–Славейно-27. От справката става ясно, че най-малки количества снеголомна и снеговална дървесина са инвентаризирани и усвоени в ДГС–Смолян. Към началото на септември в ДГС–Смолян, по сключени договори, е усвоена едва 3194 пл.куб.м. – лежаща маса от инвентаризирана 25213 пл.куб.м, докато в ДГС–Златоград усвоената дървесина, по сключени договори, е 101394 пл.куб.м. – лежаща маса при инвентаризирана121415 пл.куб.м. В ДГС–Смилян към началото на септември количествата усвоена дървесина, по сключени договори, възлизат на 38452 пл.куб.м. – лежаща маса при инвентаризирана 49303пл.куб.м., а в ДГС – Славейно усвоените количества дървесина, по сключени договори, възлизат към началото на септември на 15334 пл.куб.м. – лежаща маса от инвентаризирана 29622 пл.куб.м.
На срещата заместник-областният управител Зарко Маринов поиска информация още и за разчистването на просеките на далекопроводите на електроразпределителното дружество EVN и Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Директорът на РДГ – Смолян инж. Венцислав Фурлански и представителите на горските стопанства декларираха, че служителите на EVN работят усилено, за да не се допускат аварии заради скъсани далекопроводи.