Заместник-министърът Николай Нанков ще участва на общо събрание на Асоциацията по ВиК - Смолян

09 Септември 2015, 893 прочита

В четвъртък, 10 септември 2015г., от 13:00 часа, в зала 201, в сградата на областна администрация ще се проведе извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК–Смолян, като дневния ред е свързан с вземане на решение за сключване на договор с „ВиК” ЕООД – Смолян за възлагане на дейностите по чл.198о, ал.1 от Закона за водите, а именно за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на ВиК услугите съгласно чл. 198в, ал.4, т.2 от ЗВ и чл. 34, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциацията по водоснабдяване и канализация. На общото събрание ще присъства заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.
Областният управител Недялко Славов и заместник-министърът Николай Нанков ще дадат пресконференция от 13:30 часа, на която каним всички желаещи местни и национални медии.