Проблемите при изписването на българските собствени имена на латиница дискутираха на кръгла маса в Областна администрация

29 Май 2008, 2027 прочита

Проблемите при изписването на българските собствени имена на латиница дискутираха на кръгла маса в Областна администрация днес. В обсъждането взеха участие областният управител д-р Петър Фиданов, директорът на Дирекция „Връзки с обществеността” към МДААР Чавдар Ценов, главният секретар Росен Деянов, служители от Областна администрация, представители на регионалните структури, общините, медиите, фирми и граждани.
Презентация на темата „Разбираема България – проект за транслитерацията на българските собствени имена” представи Чавдар Ценов.
Транслитерацията на имената (от кирилица на латиница и обратно) може да се проверява в сайта на Министерството на държавната администрация и административна рефорама /МДААР/: http://transliteration.mdaar.government.bg
Освен в сайта информация може да се получи и от Института за български език към БАН на телефон 0900 12 230 за цялата страна. Консултации се дават всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. за: правопис, пунктуация, правоговор; значение и произход на думите; оформяне на документи; редактиране на текстове; транслитерация на българските собствени имена на латиница. Разговорът се таксува с 10 мпулса в минута.

Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
29.05.2008 г.