Експерти от Областна администрация Смолян взеха участие в работна среща по проект за насърчаване отоплението и охлаждането от възобновяеми източници

25 Септември 2015, 790 прочита

На 24 септември 2015 г. в гр. Пловдив се проведе втората работна среща на Управляващия комитет по проект „Стратегически действия за насърчаване отоплението и охлаждането от възобновяеми източници“ (RES H/C SPREAD), съфинансиран по програма Интелигентна енергия Европа на Европейския съюз. Партньори по проекта от българска страна са - Асоциацията на родопски общини (АРО) и Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ).
Проектът ще разработи шест пилотни регионални плана за отопление и охлаждане на възобновяема енергия в шест европейски региона: Кастиля и Леон - Испания, Емилия – Романя – Италия, област Рига - Латвия, Родопи - България, Западна Македония - Гърция и област Залцбург - Австрия. Елементите на планирането включват регионални карти на отоплението и охлаждането, отговарящи на предлагането и търсенето на енергия, анализ на разходите и ползите на възможностите за отопление и охлаждане от ВЕИ, стратегии и мерки за популяризиране на устойчивите приложения в областта на отоплението и охлаждането от ВЕИ. По проекта ще бъдат изработени ръководства и инструменти в подкрепа на регионите, разработващи такива планове.
От страна на Областна администрация Смолян участваха главните експерти Жасмина Бошнакова, Елица Чавдарова и Димитър Кузманов.