Ежегодната проверка на състоянието на язовирите и ХТС в областта ще се извърши в периода 13 – 22 октомври 2015г

07 Октомври 2015, 758 прочита

Със заповед на министър–председателя на Република България, съобразно чл.138а от Закона за водите във връзка с чл.64, ал.1, т.6 от Закона за защита при бедствия е съставена ведомствена комисия на територията на област Смолян. Председател на комисията е заместник-областният управител Зарко Маринов, а членовете са представители на областна администрация – Смолян, РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян, РИОСВ – Смолян, предприятие „Язовири и каскади” – НЕК ЕАД, ДАНС – Смолян, БД ИБР – Пловдив и общинска администрация.
В периода 13.10 – 22.10.2015г. ведомствената комисия ще извършва проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовирите, микроязовирите, хвостохранилищата и прилежащите им ХТС (хидротехнически съоръжения), държавна, общинска и частна собственост, намиращи се на територията на областта, както и тези на съседни области, чийто заливни зони обхващат територии от област Смолян.
Проверките ще бъдат извършвани по следния график:
13 октомври 2015г. – язовир „Златоград”–Горубсо и хвостохранилище „Ерма река”- Горубсо, община Златоград;
14 октомври 2015г. – микроязовир „Букова поляна” - с.Букова поляна, община Мадан и хвостохранилище „Рудозем-2” – гр.Рудозем;
15 октомври 2015г. – микроязовир „Хайдушки поляни” - с.Кутела, община Смолян; микроязовир – с.Давидково, община Баните и водохващане на МВЕЦ „Баните” – с.Баните.
16 октомври 2015г. – микроязовири „Кирянов гьол”, „Лагера” (Лъгът) и „Пампорово”, община Смолян;
19 октомври 2015г. – микроязовирите „Барутин”- с.Горна Арда и „Горово”-с.Горово, община Смолян;
20 октомври 2015г. – язовир „Цанков камък”, община Девин;
21 октомври 2015г. – изравнител „Тешел”-с.Тешел, община Девин и микроязовир „Извора”-с.Борино, община Борино.
22 октомври 2015г. – язовирите „Голям беглик” и „Караджа дере”, които са в община Батак, област Пазарджик; язовир „Доспат” - гр.Доспат, община Доспат.
След извършване на проверките ще бъдат съставяни констативни протоколи, които ще бъдат връчвани на собствениците или представителите на язовирите и ХТС. На базата на резултатите от проверките ведомствената комисия ще изготви обобщен доклад до Вицепремиера и министъра на вътрешните работи.