Зарко Маринов: „Ще съдействаме и ще подкрепим проекта на РЗИ за превенция на употребата на наркотици.”

08 Октомври 2015, 818 прочита

Заместник-областният управител Зарко Маринов присъства на пресконференция за представяне на проекта „Превенция на употребата на наркотици и зависимостта към тях в Смолян”. „Искам да ви уверя, от името на областния управител, че ние ще координираме действията на държавните институции за реализирането на дейностите по проекта”, заяви Маринов. Той подчерта, че въпреки периферното разположение на област Смолян, превенцията на употребата и зависимостта от наркотици е изключително важна за региона ни, тъй като сме погранична зона и през 2017 година предстои откриването на ГКПП „Елидже”. Заместник-областният управител обърна внимание и на факта, че поради икономическата специфика на региона, много млади хора работят извън граница, а за децата им се грижат възрастните им родители. Това прави подрастващите по-уязвими към наркотиците и зависимостта. „Затова е изключително важно институциите да си съдействат. В наше лице имате пълна подкрепа и партньорство”, добави Маринов, като пожела успех на проекта.
Основната цел на проекта, очакваните резултати и екипа по управлението на проекта бяха представени от ръководителя на проекта д-р Мими Кубатева. Партньорите от Фондация „EVRIS”, Исландия - Анна Маргрет Гудьонсдотир – координатор и Йон Бьорнссон – експерт споделиха добри практики от опита си до момента и положителни резултати от сходни проекти, реализирани в Исландия.
Проектът „Превенция на употребата на наркотици и зависимостта към тях в Смолян” се осъществява с подкрепата на Фонд за двустранни отношения на национално ниво – Програма БГ01 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. Той стартира на 12 юни 2015година. Организацията-кандидат е РЗИ – Смолян, а партньор е Фондация „EVRIS” от Исландия. Срокът на проекта е 12 месеца и е на обща стойност 30 000евро.
Основната цел на проекта е обмен на опит и добри практики за ефективна превенция на употребата на наркотици и зависимостта към тях сред младите хора в региона на Смолян. За осъществяване на тази цел се предвиждат дейности, свързани с проучване на конкретната ситуация в областта, създаване на стратегия за превенция „Решение за Смолян”, повишаване на капацитета на специалисти в тази сфера, по-високо ниво на информираност на обществото и младите хора за последиците от употреба на наркотици, укрепване на партньорството между институциите, както и изграждане и развитие на връзките между българските и исландските партньори. Чрез реализиране на целите и дейностите ще бъдат постигнати редица резултати, сред които идентифициране на специфичните нужди в региона и предлагане на нови стратегии за превенция, обучени експерти, партньорство, както между местните институции, така и с исландската фондация „EVRIS”.

Изтегли СНИМКИ>