ПОЗДРАВЛЕНИЕ

19 Октомври 2015, 948 прочита

Уважаеми госпожи и господа,
специалисти от системата на здравеопазването,
Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Професионалния празник на българския лекар!
Днешната дата, 19 октомври – Денят на Св. Иван Рилски Чудотворец, е определен за национален Ден на благотворителността и Професионален празник на българския лекар. Днес почитаме хората с най-хуманната професия – лекарите и приносът им за обществото.
На днешния ден искам да изкажа своята искрена признателност за вашата всеотдайност, неизчерпаема сила и позитивизъм, с които се грижите ежеминутно за здравето и живота на хората от област Смолян и Република България. Поздравявам ви за вашия всеотдаен труд, за хилядите спасени човешки животи, за силата на духа и стремежа ви да извисявате престижа на лекарската професия и лекарите, призвани ежедневно да посвещават дейността си в името на обществото.
Пожелавам ви здраве и благополучие, професионални и лични успехи, вяра в българското здравеопазване, сили и желание да практикувате благородната си професия в нашия регион!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


НЕДЯЛКО СЛАВОВ,
Областен управител на област Смолян