Предстоящи събития за периода 19 – 23 октомври

19 October 2015, 1043 read(s)

Вторник, 20 октомври 2015г.
От 14:00 часа, в зала 201 на Областна администрация – Смолян, под патронажа на областния управител Недялко Славов ще се проведе информационна среща на тема „SMART SCHOOL – училище на бъдещето”.
Сряда, 21 октомври 2015г.
Областният управител Недялко Славов ще бъде официален гост на Празника на град Смолян и честването на 103-та годишнина от Освобождението на Родопите.
Четвъртък, 22 октомври 2015г.
Областният управител Недялко Славов ще участва в МРРБ на работна среща за определяне и навременната подготовка на стратегическите проекти по приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион” – Специфична цел 2.1. „Намаляване последствията от бедствия” по програмата „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2014-2020”.