30 допълнителни места за обучение на безработни одобри Областната комисия по заетостта

06 Юни 2008, 2381 прочита

Областната комисия по заетост, председателствана от зам. областния управител Митко Петагов, одобри допълнително 30 нови места за квалификационно обучение на безработни лица, без предварително осигурена работа.
Обучението ще се проведе в Бюрата по труда в Златоград и Мадан. В Мадан 10 души ще учат за продавач-консултанти. В Златоград 10 безработни ще усвояват умения за камериери и пикола и още 10 – ще изучават организация на туризма в свободното време.
Очаква се двете Бюра по труда да сключат до месец нужните за обучението договори.

Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
06.06.2008 г.