Търсене на възможности за разширяване на гражданското участие във формирането на местна и регионална политика.

02 Ноември 2015, 900 прочита

На 29 и 30 октомври 2015 г. в гр. Пловдив се проведе обучение на тема: „Участие на гражданите в процеса на формиране и изпълнение на политики за регионално и местно развитие”
Партньори по проекта са: Фондация за реформа в местното самоуправление и Регионална асоциация за развитие и иновации –Мизия.
Основната цел на проекта е да осигури ефикасно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на политики за регионално и местно развитие. Дейностите са свързани с подобряване на гражданския капацитет и създаване на работещи форми за реално участие на гражданите и техните организации в процеса.
От страна на Областна администрация Смолян участваха главните експерти Жасмина Бошнакова, Елица Чавдарова и Венцислав Хъмчев.
На срещата бе представен конкретен механизъм за насърчаване на гражданското участие при провеждане на обществени обсъждания. Участниците изразиха категорично становище, че така разписания механизъм трябва да бъде и нормативно приет, за да гарантира адекватното гражданско участие в прилагане на политики на местно и регионално ниво. Предвидените дейности включват пилотно прилагане на така разписаните стъпки, след което практиките да бъдат мултиплицирани в повече общини и области.