Предстоящи събития за периода 02 – 06 ноември

02 November 2015, 1059 read(s)

Сряда, 04 ноември 2015г.
В гр.Сандански областният управител Недялко Славов ще участва в първото заседание като член на Комитета за наблюдение на програма за сътрудничество „INTERREG VA Гърция-България 2014-2020г.” По време на срещата ще бъдат разгледани и приети покани за набиране на проектни предложения, включително за стратегическите проекти по Приоритетна ос 3 – „Инфраструктура” и по Приоритетна ос 2 – „Устойчивост и климатични промени в транс-граничния район”.
Четвъртък, 05 ноември 2015г.
От 10:30 часа в гр.Сандански областният управител Недялко Славов ще участва в обявяване стартирането на Програма за сътрудничество Гърция-България за програмния период 2014-2020г.