Две глоби са наложени за нарушаване на Изборния кодекс

02 Ноември 2015, 886 прочита

Областният управител Недялко Славов издаде две наказателни постановления за издадени актове от Иван Тодоров Сиваков - председател на ОИК в община Чепеларе за нарушаване на Изборния кодекс.
Нарушенията са извършени от Кирил Костадинов Кириев – кандидат за кмет на с.Хвойна, община Чепеларе. На 16 октомври той нарушава чл.183, ал.2 от Изборния кодекс, като е изготвил и разпространявал в с.Хвойна, община Чепеларе, агитационен материал под формата на брошура, която не съдържа задължителната информация „купуването и продаването на гласове е престъпление” , заемаща не по-малко от 10% от лицевата площ на агитационния материал, така както е предвидено в Изборния кодекс.
Вторият акт за установяване на административно нарушение срещу същото лице е във връзка с нарушение на чл.183, ал.4 от Изборния кодекс, съгласно който се забранява използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, накърняват добрите нрави, името и честта на кандидатите. Кирил Кириев е разпространявал агитационен материал, който съдържа нецензурни фрази и недопустими за предизборна кампания изрази, които нарушават добрия тон и са далеч от представите за толерантност.
Областният управител издаде наказателни постановления на нарушителя и наложи глоби в размер по 200лв за всяко от нарушенията, установени и описани в актовете, издадени от председателя на ОИК в община Чепеларе.