Проектът GIMMIE SHELTER финализира със заключителни срещи

11 Ноември 2015, 981 прочита

Приключиха заключителните срещи на проект „Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите социални групи”, с акроним GIMMIE SHELTER по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество “Гърция – България” 2007 – 2013”, в който Областна администрация - Смолян е единствен български партньор. Проектът е в областта на социалната политика и е насочен към уязвими социални групи-деца в риск, деца на улицата и такива, които имат нужда да бъдат социализирани, както и самотни възрастни хора в риск, живущи в отдалечени населени места, които се нуждаят от редица социални дейности и помощ.
В рамките на три дни се проведоха Първа и Втора национална среща, Научна среща на трансграничната мрежа и Заключителен открит форум, на който бяха представени резултатите от проекта.
Заместник-областният управител и ръководител от българска страна Андриян Петров приветства партньорите от Гърция и присъстващите представители на заинтересуваните институции. „От свое име и от името на областния управител на област Смолян Недялко Славов искам да изкажа благодарност за ползотворното ни партньорство. Ние държим на добросъседските отношения и ще продължим да правим всичко необходимо за тяхното развитие.Много се надявам през новия програмен период 2015-2020 на трансграничната програма Гърция-България да реализираме още много добри проекти. Поради неблагоприятната политическа обстановка в страната ни преди година и липсата на мостово финансиране, вместо през януари 2014 година, реално дейността ни по проекта стартира през март тази година. Въпреки това забавяне, за този кратък период, ние успяхме да реализираме дейностите, постигнахме добри резултати.”. Петров предостави думата за приветствено слово на Христос Георгитсопулос – заместник-областен управител на регион Източна Македония и Тракия. Той заяви от свое име и от името на Георгиос Павлидис – областен управител на Източна Македония и Тракия, че сътрудничеството между двата региона ще продължава и занапред както в социалната, така и във всички останали обществени сфери. „Винаги съм твърдял, че Смолян е една много хубава област, разположена сред планината. Като съседни региони, приятелските взаимоотношения и сътрудничеството помежду ни са ползотворни и за двете страни”.
На заключителния форум резултати представиха и останалите четири партньора – Регион Източна Македония и Тракия, който е водещ партньор по проекта; „Аз Стирикси” – мрежа за социална солидарност на гр.Ксанти; ARSIS – Асоциация за социална защита на младежи от Солун; K. Karatheodori S.A. – Компания за развитие на Комотини. Форумът приключи с дискусия.
В тридневните срещи и открития форум участваха представители от областните администрации в Кърджали, Благоевград и Хасково, които представиха добри практики в предоставянето на социални услуги за деца в риск и самотно живеещи възрастни хора, представители от РДСП – Смолян, ДСП-Смолян, ДСП-Девин, ДСП-Мадан, ДСП-Златоград,представители от звено за координация, мониторинг и оценка на ОСРСУ, директори, ръководители на социални услуги и услуги в общността в област Смолян, както и представители от всички общини в област Смолян, много неправителствени организации и други.
„Ние ще направим мотивирано предложение до Българското правителство услугата Дневен център за работа с уязвими социални групи да бъде включена към пакета социални услуги, защото се убедихме, че тя е необходима и работеща. На базата на изработения цялостен анализ за ситуацията в двете рискови групи, ще започнем работа по изготвянето на нова областна стратегия за периода 2015-2020 година.”, заяви ръководителят на проекта GIMMIE SHELTER Андриян Петров.
Всички резултати от проекта ще бъдат систематизирани и предоставени както на водещия партньор от гръцка страна – Регион Източна Македония и Тракия, така и на Министерството на труда и социалната политика на България и институциите, работещи в тази сфера.

Изтегли СНИМКИ>