Предстоящи събития за периода 16 – 20 ноември

16 November 2015, 1055 read(s)

Понеделник, 16 ноември 2015г.
От 13:00 часа в зала 201 на Областна администрация – Смолян, във връзка с изработването на Областна здравна карта на област Смолян, ще се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед на министъра на здравеопазването. При необходимост, до края на седмицата ще се проведе още едно заседание.
Сряда, 18 ноември 2015г.
От 13:00 часа в зала 201 на Областна администрация – Смолян ще се проведе работно заседание във връзка с подготовката за работа при зимни условия през настъпващия зимен сезон 2015-2016 г., с цел предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението.