От 2016г. се очаква да стартира либерализацията на електроенергийния пазар в България

20 Ноември 2015, 826 прочита

Състоя се първата среща в област Смолян от информационната кампания за либерализация на електроенергийния пазар в страната. Целта е потребителите да получат отговори на своите въпроси относно преминаването към свободен пазар на електроенергия, което предстои да се случи поетапно от началото на следващата година.
Представители от Министерството на енергетиката, КЕВР, БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителното дружество EVN предоставиха информация и отговаряха на въпросите на участниците в срещата – представители от държавни и общински институции в региона, представители от малкия и среден бизнес, журналисти и граждани.
Информационната среща, която се проведе в сградата на Областна администрация Смолян, беше открита от заместник-областният управител Зарко Маринов. Явор Стоянов – експерт от Министерството на енергетиката, разясни същността на либерализацията на енергийния пазар и начина, по който ще се случва у нас. „Крайната цел е единен енергиен пазар. Либерализацията на пазара не означава пълно оттегляне на държавата, която ще гарантира сигурност на гражданите. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще продължава да следи дали се спазват регламентираните правила за лоялна конкуренция и няма да допуска спекулиране на пазара на електроенергия.” Стоянов отбеляза, че целта на либерализацията е развитието на мрежовите връзки, както в страната, така и трансгранично. Конкуренцията между доставчиците до крайните клиенти и възможността всеки да може да избира своя доставчик ще окажат влияние върху цената и качеството в полза на крайния потребител. Очаква се либерализацията на пазара на електроенергия да стартира в България през следващата 2016-та година, като процесът ще продължи в рамките на 2-3 години.
Петър Костадинов – ръководител отдел „Комуникации” към EVN България уточни, че „EVN остава собственик на мрежата”. Той обясни пред аудиторията, че поддържането на мрежата и засичането на електромерите остава задължение на електроразпределителните дружества. „Ако клиента не си избере доставчик, или доставчика фалира, електрозахранването на клиента няма да бъде прекъснато, той ще продължава да получава временна доставка от електроразпределителното дружество, докато си избере нов доставчик. Цените обаче ще са различни от тези на търговеца, естествено по-високи, което цели да стимулира заинтересованост у клиента да сключи договор с доставчик. Процедурата за смяна на доставчика е безплатна за клиента, няма ограничение колко пъти клиента може да си сменя доставчика.”, допълни Костадинов.
Милена Божинова – представител на Българска независима енергийна борса, заяви, че този пазар дава възможност всички търговци на електроенергия да могат да пласират произведената енергия, с което да бъдат предотвратени загуби. Относно лоялността и сигурността на търговците, Божинова отбеляза, че те ще бъдат регистрирани и проверени според европейските и световни изисквания и КЕВР, както и други институции, ще следят за тяхната дейност, с цел да бъде защитен потребителя от спекули и нелоялни доставчици.
Мирослав Антонов – представител на Електроенергиен системен оператор (ЕСО), представи пред присъстващите статистическа информация за произведената и консумирана електроенергия в страната през последните години.
При последвалата дискусия, присъстващите на информационната среща представители на институции, бизнеса, журналисти и граждани от област Смолян, изразиха своите притеснения относно сигурността на търговците на енергийния пазар. Евгения Харитонова – член на КЕВР обясни, че информационните кампании, свързани с либерализирането на пазара тепърва започват, а при възникване на въпроси винаги клиента може да се обърне към КЕВР. Тя уточни, че в Европейския съюз има утвърден регламент и изисквания, на които трябва да отговарят търговците на електроенергия, за които ще се следи строго. Регулаторите няма да дават възможност на естествените монополи да злоупотребяват с монополното си положение.
Целта на Комисията за енергийно и водно регулиране и на Министерството на енергетиката е да се получи баланс на енергийния пазар след либерализацията му и потребителят да е доволен от услугата, която получава.
Заместник-областният управител Зарко Маринов изрази своето притеснение, относно информираността на възрастните хора в отдалечените населени места от региона. Да не бъдат излъгани и подведени от нелоялни търговци, поради ограничения им достъп до информационни източници.
Експертът от Министерството на енергетиката Явор Стоянов отбеляза, че предстоят редица информационни кампании, в които ще бъдат включени повече институции с цел да достигне информацията за същността на либерализацията на енергийния пазар до повече хора. „Принципът на избор на доставчик на електричество ще бъде на принципа на избор на мобилен оператор”, допълни Стоянов, след което заместник-областният управител закри срещата.
Изтегли СНИМКИ>