До 31 март 2016 г. остават ниските цени за добив на дърва на корен

24 Ноември 2015, 807 прочита

На състоялата се днес регулярна среща, директорите на най-засегнати от обилните снеговалежи през месец март т. г. горските стопанства отчетоха пред областния управител Недялко Славов много добри резултати по усвояването на повалената дървесина. Важен е и факта, че с наближаването на зимния сезон, и местното население е по-активно при снабдяването с дърва за огрев, което също спомага за разчистване на падналата маса. На срещата, освен директорите на ТП ДГС – Златоград (инж. Съби Димитров), ТП ДГС – Смилян (инж. Тодор Василев), ТП ДГС – Славейно (инж. Станко Делиянчев) и ТП ДГС – Смолян (инж. Румен Комитов), присъстваха директора на РДГ – Смолян (инж. Венцислав Фурлански), зам-директора на ЮЦДП – Смолян (инж. Елин Лилов) и заместник-областният управител Зарко Маринов.
От справката, която се подава ежемесечно от 4-те горски стопанства, става ясно, че към момента по сключените договори с фирми и от местното население е усвоена почти 1/3 (92848 м3) от общото количество инвентаризирана дървесина (261339 м3). Разпределението по горски стопанства е както следва: от ТП ДГС – Златоград са усвоени 44800 куб.м лежаща маса при 145615 куб.м инвентаризирани количества, от ТП ДГС – Смилян са усвоени 25162 куб.м лежаща маса при 56955 куб.м инвентаризирана, от ТП ДГС – Славейно са усвоени 15380 куб.м лежаща маса при 31840 куб.м инвентаризирана дървесина и от ТП ДГС – Смолян са усвоени 7506 куб.м лежаща маса при 26929 куб.м инвентаризирана.
Освен напредъка по усвояването на поразената от бедствието дървесина, се коментираха проблеми, които се пораждат от нормативната уредба. По-конкретно това са изискването за GPS проследяване на автомобилите, които превозват добитата дървесина, което ще е проблем в бъдеще за физическите лица и приетите на първо четене промени в Закона за обществените поръчки, които са в посока премахване на облекчения ред при процедури, свързани с дърводобив и лесокултурни дейности.
Заместник-областният управител Зарко Маринов повдигна въпроса за възможността да бъдат обучени и снабдени с документ за правоспособност както доброволците, така и служители от различни институции, включително военни, които притежават моторни триони и при бедствени ситуации могат да бъдат използвани, но в момента не притежават документ за правоспособност.
Обърнато беше внимание и на това, че приетото от УС на ЮЦДП решение за по-ниската продажна цена на корен пострадала дървесина в стопанствата от област Смолян, които в най-голяма степен са засегнати от бедствието, е със срок на действие до 31 март 2016 г. Областният управител Недялко Славов отбеляза: „Важно е и кметовете на населените места своевременно да подготвят и представят за одобрение от директора на съответното горско стопанство списъци на физическите лица, които желаят да си добият дървесина за лична употреба без право на продажба, за да може да се възползват от по-ниските цени.”
В края на срещата областният управител благодари на директорите на горските стопанства, на РДГ и ЮЦДП за доброто взаимодействие и положените усилия по усвояване на големите количества паднала дървесина.