Областният управител се срещна с протестиращи служители от музея, галерията и библиотеката в Смолян

24 Ноември 2015, 818 прочита

Областният управител Недялко Славов и заместниците му се срещнаха днес в сградата на Областна администрация – Смолян със служители от Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян, Художествената галерия и Регионалната библиотека „Николай Вранчев“ във връзка с Националния протест срещу ниския размер на средствата за култура в бюджета за 2016-та година.
Протестиращите предоставиха на вниманието на областния управител декларация със своите искания:
1.Да бъде увеличен бюджетът на политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство и равен достъп до информация и знание до всички, за да започне реалното изпълнение на заложените приоритети, свързани с културните ценности в програмата на Правителството.
2. Да бъде увеличен и уеднаквен Единният разходен стандарт на 103-те музея и галерии с регионален характер.
3. Да бъдат осигурени финансови средства за минималното покриване на показателите в утвърдения стандарт за библиотечно-библиографско обслужване, приет от министъра през месец юни 2015г.
4. Да бъдат заложени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи и брой сгради.
5. Да бъде увеличена средната работна заплата в сектор „Култура”, минимум с 50%, за да достигне равнището на средната работна заплата в България.
Областният управител прояви разбиране, след като изслуша протестиращите. „Ние сме готови да подкрепим всяка инициатива, но инициативите трябва да идват от вас”, заяви той. Славов увери служителите от музея, галерията и библиотеката в Смолян, че като представител на Правителството, ще вземе отношение и ще изложи исканията им в Министерството.
Заместник-областният управител Андриян Петров, отговарящ за ресора на културата, отбеляза, че има възможности за набавяне на допълнителни средства. Това зависи, както от съдействието на управляващите, така и от добрия мениджмънт на съответната културна институция. Важна е и взаимовръзката между културните и образователните институции. „Ако не покажем на децата кое е добро и кое е стойностно, те няма как да изградят своя мироглед. Те трябва да посещават галериите, библиотеките, музеите, да познават и ценят културното наследство, за да формират и надграждат собственото си културно развитие.”, каза Петров. Той засегна и възможността да се установи връзка между културните институции, хотелиери и туроператори. По този начин туристите, посещаващи курортните комплекси в региона, ще посещават и Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян, Художествената галерия и Регионалната библиотека „Николай Вранчев“.
Проблемът с финансирането на културните институции се акумулира от предишни години и трябва да бъде решен системно, като си съдействат всички институции. Затова областният управител предложи на протестиращите да се проведат поредица от работни срещи, съвместно с управляващите институции на общинско и областно ниво, представители от РИО-Смолян, учители и директори от учебните заведения в региона, хотелиери и туроператори, за да се вземат най-правилните решения и да се използват всички възможности за развитието на културната сфера. Първата работна среща бе насрочена за четвъртък, 26 ноември, от 15.00 часа в сградата на Областна администрация-Смолян.

Изтегли СНИМКИ>