ЕЖЕГОДНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – СМОЛЯН

16 Февруари 2015, 702 прочита

В съответствие с Чл. 63 от Закон за администрацията, Областна администрация Смолян оповести на своята Интернет страница Ежегодните цели и приоритети от програмата на Министерския съвет за 2015 г.
http://www.region-smolyan.org/prioriteti.php?id=195
Набелязани са общо 12 стратегически цели с приоритети, мерки и дейности за постигането им. Заложени са индикатори за текущо състояние и индикатори за целево състояние. Маркирани са очакваните резултати в съответните срокове.
В съответствие със Закона за администрацията е публикуван и Отчет за изпълнение на Ежегодните цели и приоритети от програмата на Министерския съвет за предходната година година.