В област Смолян ще се сформира Областен съвет за култура към областния управител

26 Ноември 2015, 826 прочита

В сградата на Областна администрация-Смолян се проведе работна среща във връзка с културната дейност в региона, както беше планирано след срещата с протестиращите служители от Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян, Художествената галерия и Регионалната библиотека „Николай Вранчев“, проведена на 24 ноември. На днешната среща, по покана на областния управител, участие взеха представители, освен от музея, галерията и библиотеката, така и от Община-Смолян, Областен информационен център-Смолян, РИО-Смолян, РДТ „Николай Хайтов”, Стоянка Тенева – директор на НУФИ-с.Широка лъка, представители на читалища, представители на синдикалните организации към културните институции, експерти от Областна администрация-Смолян и други.
Заместник-областният управител Андриян Петров, отговарящ за ресора на културата, откри срещата: „Благодаря Ви, че се отзовахте на поканата на областния управител. Идеята за днешната среща се корени в две причини – едната е срещата преди дни със служители от музея, галерията и библиотеката в Смолян, във връзка с националния протест за по-добър живот, по-добър начин на съществуване на културните институции, втората причина е предстоящото сформиране на Областен съвет за култура към областния управител на област Смолян.” Петров предостави на присъстващите вариант за правилник за организацията и дейността на въпросния съвет на хартиен носител. Той разясни пред аудиторията, че Областният съвет за култура се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. При необходимост Областният съвет може да учреди постоянни комисии за култура, временни комисии или работни групи от своя членски състав. Към Областният съвет за култура се сформира Обществен съвет на посланиците на добра воля, който включва изявени творци с местно, национално или международно значение, декларирали желание да работят за популяризиране дейностите на областния съвет.
Заместник-областният управител предложи на присъстващите да се запознаят с правилника, който е отворен за предложения и промени. Петров ги прикани да вземат активна позиция при избирането на членове за Обществения съвет на посланиците и при следваща среща да дадат своите предложения, както и да споделят ако имат забележки и допълнения към предоставения им вариант на правилника.”Да използваме случая, че сме се събрали и да си бъдем взаимно полезни, за да поставим културата на едно по-високо ниво като цяло през идващата 2016година.”, продължи той, като подчерта, че само чрез ползотворно сътрудничество между представителите на властта на общинско и областно ниво, културните и образователните институции могат да се постигнат добри резултати. Това ще бъде и целта на Областния съвет за култура, а именно да има координация и сътрудничество.
Анна Бичокова – експерт от Областен информационен център-Смолян обясни, че в програмният период 2014-2020 са заложени проекти, свързани с развитието на културата и всеки, проявяващ интерес може да получи подробна информация в центъра. Във връзка с това заместник-областният управител Андриян Петров отбеляза:” Европейските програми могат да осигурят допълнително финансиране, което да подпомогне развитието на културните дейности.”, като предложи представителите от културните институции да предоставят актуални адреси на електронни пощи, на които от ОИЦ-Смолян да им изпращат информация за Европейски програми, свързани със сферата на културата.
Иван Муцевски – директор на РИО-Смолян, благодари за поканата. „Чест Ви прави, че Вие реагирахте на този проблем”, обърна се към Петров той, като подчерта, че образованието и културата са във взаимно зависима връзка. Муцевски твърдо заяви, че институцията, която представлява, приветства идеята за сформиране на Областен съвет за култура и ще вземе отношение.
Заместник-областният управител напомни на присъстващите при следващата среща всеки да представи своите предложения. Той изрази очакванията си, че тогава ще присъстват представители от всички общини в област Смолян. „Важно е, когато се съберем с останалите девет общини в Смолянска област, ние да бъдем тези, които ще водим диалога, тези, които да изискваме от тях, защото населението, живеещо в тези общини, също има право да получава култура, да се докосва до образците на изкуството и ние ще изискваме от местните управници да създават условия това да се случва”, заяви Петров, след което закри срещата.

Изтегли СНИМКИ>