Предстои отварянето на две схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси”

27 Ноември 2015, 1039 прочита

Заместник-областният управител Андриян Петров проведе консултативна работна среща във връзка с актуалните възможности за кандидатстване на общините по програми/мерки в сферата на заетостта. С тази среща се цели да се очертае готовността и нуждите на общините при осигуряване на тяхната текуща дейност, свързана с обезпечаване на общополезни и аварийни дейности при осигуряване на предстоящия зимен период, както и конкретна информация от страна на Агенция по заетостта. На срещата присъстваха кметове и/или представители от общините в област Смолян, както и директорите от бюрата по труда в Смолян, Златоград, Мадан и Девин. Началникът на отдел „Услуги по заетостта” и в.и.д. директор на „Регионална служба по заетостта” – гр.Пловдив Фани Николова представи основната информация.
Петров откри срещата, като поздрави присъстващите. Той отбеляза, че схемите по ОП „Развитие на човешките ресурси” водят до много добри резултати, особено за региони, като нашия, с висока безработица и ограничени финансови възможности на общините да осигуряват допълнителни работни места. Заместник-областният управител даде нагледен пример с наскоро приключен проект към Областна администрация-Смолян по тази програма. Осигурена е била работа за 6 месеца на 316 лица в областта, които са успели да отстранят много поражения в следствие от бедствието през март тази година. „Затова е важно да бъдем запознати с възможностите, които ни предоставят Европейските програми”, отбеляза той, след което даде думата на Фани Николова.
„Това, което в най-близко бъдеще предстои, са два проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Първата програма ще стартира още в рамките на месец декември т.г. Схемата на тази програма се нарича „Обучение и заетост на младите хора”. Тя е с бюджет 115млн.лв. за цялата страна и в нея трябва да се включат 23 хил. лица на възраст до 29години ” , обясни Николова, като добави, че програмата включва два модула – обучение и заетост, като не е задължително обучението да предхожда заетостта. Обучението се осъществява чрез ваучери за професионална квалификация и/или ключови компетентности (чужд език и/или дигитална компетентност). Целевите групи в тази програма са младежи до 29години, като приоритетно е наемането на лица с основно и по-ниско образование, продължително безработни (12 или повече месеци) и/или са се регистрирали в рамките на операцията. Продължителността на заетост е 6 месеца. „ Поемам пред вас ангажимента, в момента, в който схемата бъде отворена, всички бюра по труда да ви уведомят, за да можете да реагирате максимално бързо. Втората схема се нарича „Обучение и заетост” и е насочена към лица над 29години”, отбеляза Фани Николова, като разясни, че и тя, като предходната, се състои от два модула – обучение и заетост, и тук няма изискване обучението да предхожда заетостта. Целевите групи са лица с основно или по-ниско образование над 29год., трайно безработни, получаващи социални помощи и/или безработни лица над 54год.”
Николова обърна внимание на местните управници да напомнят на представителите на бизнеса в съответните общини, че продължава програмата за наемане на младежи до 29год. за стажуване и работа в частния бизнес.
Последва кратка дискусия, след което заместник-областният управител Андриян Петров благодари на Фани Николова за полезната информация. Той увери представителите от общините в област Смолян, че Областна администрация ще съдейства за всяка инициатива, свързана с повишаване на заетостта и квалификацията сред населението в региона. „Намаляването на безработицата сред всички възрастови групи и задържането на младите хора тук, чрез осигуряване на трудова заетост, са сред основните приоритетите за област Смолян”, заяви в заключение Петров.

Изтегли СНИМКИ>