Предстоящи събития за периода 30 ноември – 04 декември

30 November 2015, 1075 read(s)

Сряда, 02 декември 2015г.
От 14:00 часа, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян, по инициатива на областния управител, ще се проведе работна среща с представителите на РК БЛС-Смолян, РЗОК-Смолян, РЗИ-Смолян, Сдружение на общопрактикуващите лекари в Смолянска област, специалисти в доболнична помощ. Срещата е по повод регулативните стандарти за доболнична помощ и недостига на направления за специалисти и клинични изследвания.
Четвъртък, 03 декември 2015г.
От 11:00 часа, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян, под ръководството на областния управител и директора на РД „ПБЗН”-Смолян, ще се проведе планираният за област Смолян семинар за изпълнение на „Националната програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования”. Участие в семинара ще вземат кметовете на общини в област Смолян и служителите от общинска администрация, имащи задължения по защита при бедствия и ръководещи доброволните формирования.