В област Смолян има 9 действащи доброволни формирования

03 Декември 2015, 856 прочита

Днес в сградата на Областна администрация Смолян се проведе планираният за област Смолян семинар за изпълнение на „Националната програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования”. В семинара участваха заместник-областният управител Андриян Петров, експерти от Областна администрация Смолян, представители от РД „ПБЗН”-Смолян, ръководители и представители на доброволни формирования от региона, кметове и/или представители от общините в област Смолян.
Заместник-областният управител Андриян Петров откри семинара, поздрави присъстващите от името на областния управител. „Искам да благодаря на всички Вас за огромния професионализъм, за всичко, което направихте по време на наводненията през февруари, снежното бедствие през март, както и за потушаването на разразилия се наскоро пожар в Смолян. За пореден път доказахте, че във Ваше лице има големи българи с големи сърца, благодаря Ви, за което. Не се съмнявам, че ще продължим да работим по същия начин, а и ние, като администрация и като представители на Българското правителство, винаги ще Ви съдействаме и подкрепяме”. Той отбеляза колко важна роля са изиграли доброволните формирования по време на тези бедствия, поради което съществуването и функционирането им е изключително важно за защитата на населението в областта.
Инспектор Димитър Калайджиев – „ЗН” и гл.инспектор Васил Вълчев от РД „ПБЗН”-Смолян запознаха аудиторията с текущото състояние на доброволните формирования в региона. В област Смолян има 94-ма доброволци в общо 9-те формирования, които са по едно за всяка община с изключение на Мадан, където няма изградено такова. Доброволните формирования се създават на териториален принцип. В повечето от формированията допустимия брой доброволци не е оптимално запълнен. Доброволците преминават основен курс и други специализирани курсове. За да кандидатства за доброволец, едно лице трябва да е навършило 18 години, в добро здравословно състояние, без съдебно минало. Има регламентирана процедура за кандидатстване и комплект документи, които се попълват.
Служители от пожарната споделиха, че има добри практики в някои общини относно тази процедура, а именно – ако лицето не разполага с финансови средства за кандидатстване, то общината да му покрие разходите.
Във връзка с това, че върху кметовете на общините пада основната отговорност за създаването и функционирането на доброволните формирования, Петров отбеляза, колко е важно присъствието на кметове и/или представители от общините на този семинар, особено след проведените през октомври местни избори, след които в много населени места има промяна в местната управа. Само чрез тяхната ангажираност, може да се изгради функционираща и координираща се помежду си и с институциите мрежа от доброволни формирования.
Относно начините за набиране на доброволци, Васко Василев – главен специалист към Дирекция АИО и ОМП заяви: „Няма готова рецепта как да се набират доброволци.” Той отбеляза, че са много важни съвместните мероприятия. Доброволците имат право на обучение, възнаграждение, екипировка, неплатен отпуск за участие в доброволни акции, затова е важно да има разбиране към тях от страна на работодателите, добави Василев. Той отбеляза, че от съществено значение е да се провеждат кампании за популяризиране на доброволческата дейност, за да достигне до повече хора, които да се включат във формированията.
Засягайки темата, свързана с набирането на желаещи от 16 до 18 годишна възраст, гл.инсп.Бечо Пойдовски – началник сектор П и КД, отбеляза: „Ние работим с деца до 15години в районните служби. От 16 до 18 годишна възраст децата оставаха необхванати, но след промяната на нормативната уредба, законът дава възможност да се обхванат и децата в тази възрастова група, за да могат след навършването на пълнолетие да бъдат подготвени и да захранят доброволните формирования.”
По- изчерпателна информация по въпроса, представи гл.инсп. Благой Янковски – началник група ДПК и ПД, който отбеляза, че на база на опита в Германия, където 80% от пожарникарите са доброволци, в РД „ПБЗН”-Смолян е създаден Младежки доброволен отряд. В него се обучават младежи от 16 до 18 годишна възраст, които след навършване на пълнолетие могат да попълнят местните доброволни формирования. „Идеята е не само да се обучат млади хора, но и да се възпитава доброволчеството като ценност, като дейност, която да се извършва съвестно, с желание.”, допълни гл.инсп. Янковски.

Изтегли СНИМКИ>